tulimymamy

malelogo-2

Tulimy Mamy podsumowuje 2022 rok

Styczeń

 • kontynuujemy rozpoczęte w 2021 roku zbieranie informacji publicznych na temat działalności oddziału ginekologiczno-połoniżczego i bloku porodowego ZZOZ w Cieszynie. Korespondujemy m.in. z dyrekcją szpitala i lokalnym samorządem. Celem jest przygotowanie się do złożenia „Wniosku o wprowadzenie zmian i podjęcie działań” do dyrekcji ZZOZ w Cieszynie. Decydujemy, że tę inicjatywę podejmiemy razem z Fundacją Rodzić po Ludzku,
 • W kwestii rzeczniczej działalności ogólnopolskiej zacieśniamy współpracę z biurem poselskim Mirosława Suchonia, który we współpracy z nami przygotowuje interpelacje do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji poradnictwa laktacyjnego i fizjoterapii uroginekologicznej, a także zainicjował parlamentarną Komisję Zdrowa o tej tematyce. Mirosław Suchoń był jedynym posłem z okręgu wyborczego 27., który przyjął zaproszenie na naszą debatę okołoporodową w sierpniu 2021 w Cieszynie i zadeklarował dalsze wsparcie.
 • We współpracy z Powiatem Cieszyńskim drukujemy i kolportujemy na terenie przychodni zdrowia plakaty i ulotki w ramach Akademii Tulimy Mamy – kampani edukacyjnej z dziedziny okołoporodowej dla mieszkanek powiatu cieszyńskiego.

Luty

 • otrzymujemy kolejną odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszej petycji w sprawie włączenia fizjoterapii uroginekologicznej do koszyka świadczeń gwarantowanych. W piśmie czytamy, że ww. refundację w Polsce uniemożliwiają m.in. „brak wyspecjalizowanych ośrodków i przeszkolonej kadry”. Jednocześnie na koniec otrzymujemy lakoniczne zapewnienie: „Minister Zdrowia zauważa konieczność zmian w zakresie rehabilitacji leczniczej, dlatego zostały podjęte działania zmierzające do zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6 listopada 2013 r.”.
 • Dostajemy się do II. etapu procedury grantowej 5. Edycji MiniGrantów Funduszu Feministycznego. Planujemy zrealizować za przyznane pieniądze darmowe warsztaty dla kobiet z powiatu cieszyńskiego.

Marzec

 • Równolegle kontynuujemy Akademię Tulimy Mamy – kampanię edukacyjną realizowaną wspólnie z Powiatem Cieszyńskim i „Głosem Ziemi Cieszyńskiej”. W ciągu 2022 roku przygotowałyśmy około 30 materiałów – artykułów albo rozmów ze specjalistami dziedziny okołoporodowej publikowane w „GZC” i na naszym portalu internetowym. W 2022 roku rozwijamy formułę podcastów na naszej stronie internetowej.

Kwiecień

 • Otrzymujemy informację o pozyskaniu grantu w ramach 5. Edycji MiniGrantów Funduszu Feministycznego. Już wiemy, że uda zrealizować się warsztaty laktacyjne, fizjoterapii uroginekologicznej oraz praw kobiet dla mieszkanek powiatu cieszyńskiego.
 • Z zaszczytem dołączamy do ogólnopolskiej „Koalicji na rzecz zmian w opiece laktacyjnej w Polsce” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Małyssak, a będącej częścią projektu „Karmienie mlekiem mamy prawem mamy i dziecka”. Głównym celem projektu są różne działania na rzecz poprawy opieki laktacyjnej w Polsce. Bierzemy udział w burzach mózgów, wspomagamy akcję pod kątem merytorycznym, bierzemy udział w konferencjach. To ważny krok w rzeczniczej działalności Tulimy Mamy. Szereg organizacji podobnych do naszej łączy siły, by móc działać skuteczniej.

Maj i czerwiec

 • Organizujemy Wakacyjną Akademię Tulimy Mamy, czyli cykl warsztatów i spotkań edukacyjnych dla mieszkanek powiatu cieszyńskiego. Zapraszamy prowadzące, organizujemy sale na te działania, założenia rekrutacji, strategie promocji, hotele, katering i wiele innych.

Lipiec

 • O Wakacyjnej Akademii Tulimy Mamy zaczyna być głośno. Piszą o nas media lokalne i ponadlokalne, my zaś staramy się promować akcję w regionie – m.in. rozwieszając plakaty o akcji.
 • Odbywa się pierwsze przedsięwzięcie WATM – śniadanie na trawie na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, w ramach którego promujemy akcję, zbieramy zapisy na warsztaty, a przy okazji zjadamy pyszne drugie śniadanie w pięknych okolicznościach przyrody.

Sierpień

 • W „Domu Przyrodnika” w Hażlachu odbywają się bezpłatne warsztaty laktacyjne prowadzone przez doulę i certyfikowaną doradczynię laktacyjną Olgę Vitoš. Było m.in. o zaletach długiego karmienia piersią, stereotypach wokół laktacji, gadżetach potrzebnych i niepotrzebnych podczas przygody z laktacją, zasadach prawidłowego przystawienia noworodka i wiele, wiele innych merytorycznych informacji oraz ważnych rozmów.

Wrzesień

 • Jesteśmy w Warszawie, by wziąć udział w Zjeździe Społeczności FemFund organizowanym przez Fundusz Feministyczny. Poznajemy wiele inspirujących osób, ciekawych inicjatyw, wiele dowiedziałyśmy się o prowadzeniu działalności społecznej. Udaje się też odpocząć i zastanowić nad przyszłością. Podejmujemy także ważną decyzję: kontynuujemy Tulimy Mamy także w 2023 roku. Do naszego zespołu dołącza kolejna osoba – Natalia Lekacz, specjalistka z dziedziny fizjoterapii uroginekologicznej.
 • W „Domu Przyrodnika” w Hażlachu odbywają się bezpłatne warsztaty fizjoterapii uroginekologicznej prowadzone przez Natalię Lekacz. Podczas zajęć została przekazana wiedza teoretyczna na temat działania miednicy mniejszej i profilaktyki zdrowia, zaś w drugiej części warsztatowiczki mogły wykonać ćwiczenia fizyczne wzmacniające ten obszar ciała. Dodatkowo każda osoba zainteresowana kobieta mogła skonsultować indywidualnie swój problem zdrowotny.

Październik

 • W Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie odbywają się nieodpłatne warsztaty o prawach kobiet w okresie okołoporodowym, które prowadzi Maria Godlewska prawniczka Fundacji Rodzić po Ludzku. Warsztatowiczki dowiadują się, jakie prawa przysługują im podczas ciąży, porodu i połogu, a także co robić, gdy te prawa są łamane, np. przez personel medyczny.
 • Startujemy w procedurze grantowej o Grant Mocy Funduszu Feministycznego, czyli 60 tysięcy złotych na prowadzoną przez nas działalność społeczną. Niestety, mimo wielkich starań tym razem nie zostajemy zakwalifikowane. Decydujemy się wystartować w kolejnym roku.
 • Finalizujemy „Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań” i wysyłamy go do dyrekcji ZZOZ w Cieszynie.

Listopad i grudzień

 • Podsumowujemy z sukcesem przeprowadzoną Wakacyjną Akademię Tulimy Mamy od lipca do października 2022.
 • Składamy wniosek o przyznanie MiniGrantu FemFundu na naszą działalność w 2023 roku.
 • W konsekwencji przekazanego „Wniosku o wprowadzenie zmian i podjęcie działań” dyrekcji ZZOZ w Cieszynie bierzemy udział w spotkaniu z przedstawiecielami Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Efektem tego spotkania są deklaracje ze strony szpitala o przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego m.in. w zakresie komunikacji z pacjentem oraz zmiana procedur odnośnie kontaktu skóra do skóry po porodzie i dokarmiania mlekiem modyfikowanym dzieci, które są pod opieką pielęgniarek.

Małgorzata Bryl-Sikorska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *