tulimymamy

malelogo-2

Lokalna działalność strażnicza

8.03.2023 – Informacja z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na temat planowanych szkoleń w 2023 roku dla pracowników oddziału ginekologiczno-położniczego. 

04.02.2023 – Notatka ze spotkaniem z przedstawicielkami Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, które odbyło się 15.12.2022 r. na wniosek z dnia 24.10.2022 r. 

16.11.2022 – Pismo do Dyrekcji Szpitala Śląskiego o udostępnienie informacji publicznej

24.10.2022 – Wniosek do Dyrekcji Szpitala Śląskiego (wspólnie z Fundacją Rodzić po Ludzku)

21.10.2021 – Pismo do Dyrekcji Szpitala Śląskiego o udostępnienie informacji publicznej

15.09.2021 – Pismo do Rady Powiatu Cieszyńskiego

15.09.2021 – Pismo do Dyrekcji Szpitala Śląskiego o udostępnienie informacji publicznej

15.09.2021 – pytania do Dyrekcji Szpitala Śląskiego zadane podczas debaty 19.08.2021